Kancelaria Brokerska
Faktor
Ryszard Franczuk

ul. Kos. Gdyńskich 105/2
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 95 720 55 00
fax. +48 95 722 11 44
e-mail: biuro@kb-faktor.pl
zezw. Min. Fin. nr 409 z 09.08.1993
O nas

     Jesteśmy najdłużej działającą Firmą brokerską w naszym regionie. Posiadamy zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej od sierpnia 1993 roku.  Jesteśmy więc firmą stabilną i doświadczoną, co powoduje, iż znamy potrzeby i oczekiwania Klienta i potrafimy je spełnić. Świadczymy usługi szeroko dostępne dla Klienta, ubezpieczamy mienie i życie.  Jesteśmy firmą, dla której najważniejszym jest, by być jak najbliżej Klienta. Dostosowujemy ofertę ubezpieczeniową do Jego oczekiwań i potrzeb. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z nim, mamy możliwość szczegółowej analizy sytuacji poszczególnych Klientów, zapewniając komfortową obsługę.

     Początkowo działalność prowadziliśmy pod nazwą Brokerskie Biuro Ubezpieczeniowe SUKURS,  od czerwca 2008 roku została ona zmieniona na Kancelaria Brokerska FAKTOR. Zostało także zmienione logo firmy.

Pan Ryszard Franczuk który jest właścicielem i założycielem firmy, zanim został brokerem ubezpieczeniowym, przez 7lat pracował jako agent ubezpieczeniowy PZU S.A. jednak, chcąc wyjść naprzeciw potrzebom klienta, postanowił reprezentować jego interesy, a nie interesy firmy ubezpieczeniowej. Wtedy to Pan Franczuk po pomyślnie zdanym egzaminie brokerskim, postanowił otworzyć swoją działalność. Broker ubezpieczeniowy był wówczas nowym zawodem w Polsce. Przez prawie 10 lat Brokerskie Biuro Ubezpieczeniowe jako jedyne świadczyło takie usługi na terenie byłego województwa gorzowskiego. Biuro zostało otwarte przy ulicy Sikorskiego, najpierw w jednym, małym pomieszczeniu, później w nieco większym, by po kilku latach przenieść się do sporego biura w kamienicy przy ulicy Kosynierów Gdyńskich. Zmieniające się miejsce siedziby firmy, jest wynikiem stopniowego rozwoju firmy. W miarę upływu czasu Kancelaria zaczęła współpracować z coraz większymi i znaczącymi na rynku gorzowskim firmami. Rozwijają się także i kształcą nasi pracownicy, na co dowodem jest zdany 08.09.2009 roku egzamin brokerski przez Panią Martę Królik.

      Z naszych wieloletnich doświadczeń korzystają klienci korporacyjni, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz klienci indywidualni. Jesteśmy członkami Zachodniej Izby Przemysłowo- Handlowej oraz Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

    W celu zapewnienia kompleksowej i satysfakcjonującej naszych Klientów obsługi, nawiązaliśmy współpracę z innymi firmami zewnętrznymi takimi jak Biuro Pośrednictwa Ubezpieczeniowego SUKURS, Kancelarią Radców Prawnych oraz Dochodzenie Roszczeń Odszkodowawczych Leszek Kukulski.
     Posiadamy wymagane przez prawo zabezpieczenia w związku z wykonywaną działalnością w postaci polis ubezpieczeniowych odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem zawodu brokera z limitem odpowiedzialności 1.500.000 EURO. Dzięki temu Klient może być spokojny o to, że w każdym przypadku jego interesy są zabezpieczone.