Kancelaria Brokerska
Faktor
Ryszard Franczuk

ul. Kos. Gdyńskich 105/2
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 95 720 55 00
fax. +48 95 722 11 44
e-mail: biuro@kb-faktor.pl
zezw. Min. Fin. nr 409 z 09.08.1993
Oferta

Kancelaria Brokerska FAKTOR działa w imieniu i na rzecz Klientów. Naszym głównym celem jest stworzenie jak najlepszej ochrony w zakresie ubezpieczeń.
Oferujemy pełną ofertę usług brokerskich polegającą na:
 Analizie rodzaju i wielkości istniejących ryzyk ubezpieczeniowych

 • Przygotowaniu indywidualnego programu ochrony
 • Negocjacji szczegółowych warunków ubezpieczenia, uwzględniając indywidualne potrzeby Klientów
 • Fachowe doradztwo przy wyborze zakładu ubezpieczeń
 • Obsługa wdrożonego programu, jak również monitoring bieżących potrzeb ubezpieczeniowych naszych Klientów
 • Pomoc w likwidacji szkód ubezpieczeniowych i dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych

TWORZENIE PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO

Opracowując program ubezpieczeniowy, kierujemy się konkretnymi przesłankami wynikającymi z analizy ryzyk, ze specyfiki działalności i indywidualnych potrzeb firmy Klienta. Mamy w tej dziedzinie ogromne doświadczenie i w wykorzystujemy je we współpracy z naszymi Klientami.
Na podstawie analizy zagrożeń i przebiegu historii ubezpieczeniowej, dobieramy odpowiednie rodzaje, zakresy ubezpieczeń oraz odpowiednie klauzule ubezpieczeniowe, które w są dodatkową ochroną. Jeśli wymaga tego sytuacja proponujemy zmiany i modyfikacje obowiązujących zapisów ubezpieczeniowych, np. objęcie ochroną nowych ryzyk, zmianę sum ubezpieczenia, zwiększenie limitu odpowiedzialności na zdarzenie itd.
W celu zapewnienia pełnej ochrony wprowadzamy klauzule pomagające dostosować ogólne warunki ubezpieczenia do potrzeb klienta w ten sposób  pragniemy wyeliminować  zapisy niekorzystne dla Klienta z punktu widzenia zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, przyszłej likwidacji szkód, usprawnienia obsługi ubezpieczeniowej, wypłaty odszkodowań.
Program stworzony przez nas ma na celu chronić mienie, jak również inwestycje i zakupy Klientów.


PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE
W naszej ofercie znajdują się wszystkie produkty ubezpieczeniowe dostępne na polskim rynku między innymi

 • Ubezpieczenia majątkowe
 • Ubezpieczenia komunikacyjne
 • Ubezpieczenia finansowe
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenie na życie

POMOC PRZY ORGANIZACJI PRZETARGU NA WYBÓR UBEZPIECZYCIELA
Wiele podmiotów, na mocy Ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych zobligowana jest do zawierania umów ubezpieczenia zgodnie z określonymi procedurami.

Oferujemy pomoc w  rzetelnym przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które doprowadzi do wyboru najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia, Dzięki naszemu doświadczeniu w branży ubezpieczeń jesteśmy pomocni przy:

 • opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • określeniu warunków, jakim muszą sprostać stający do przetargu ubezpieczyciele
 • ustalaniu kryteriów oceny ofert
 • zanalizowaniu/ustalaniu sposobów obliczenia ostatecznej ceny oferty.

POMOC PRZY LIKWIDACJI SZKÓD
Oferujemy także pomoc przy likwidacji szkody. Poprzez kontakt z odpowiednim Towarzystwem  ubezpieczeniowym pośredniczymy w procesie odszkodowawczym:

 • pomagamy Klientowi w sformułowaniu wniosku o odszkodowanie oraz w wypełnieniu formularza zgłoszenia szkody
 • przedstawiamy roszczenia Klienta Firmie Ubezpieczeniowej
 • pomagamy w dopełnieniu przez Klienta wszelkich formalności, informujemy go o jego obowiązkach i prawach po wystąpieniu szkody